Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
  Kadnárova č. 7, 834 14 Bratislava
 • +421 2 4920 3512

Utorok 22. 6. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Oficiálna stránka školy: www.sosmis.sk

 

Novinky

 • Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

  oznamujeme Vám, že po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.

  V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2021/2022:

  1. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia po
 • Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

  Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby - Výsledková listina PP 2021_22 ISS

  Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá - Výsledková listina PP 2021_22 MMŠ

  Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia - Výsledková listina PP 2021_22 MKK

  Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky.

  Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2021/22:

  1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

 • Milí žiaci, vážení rodičia,

  posielame link na a aktuálnu mapu okresov platnú pre týždeň od 10. 5. 2021:

  MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

  Na základe uvedeného Bratislava prechádza do 1. stupňa varovania (ružový okres) a teda od pondelka 10. 5. 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov našej školy.

  V prvý deň pri nástupe do školy je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka - žiak a zákonný zástupca (príloha č. 8) , v prípade plnoletého žiaka - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka -plnoletý žiak (príloha č.10).

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
  Kadnárova č. 7, 834 14 Bratislava
 • +421 2 4920 3512

Fotogaléria