Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
  Kadnárova č. 7, 834 14 Bratislava
 • +421 2 4920 3512

Pondelok 10. 12. 2018

Survey

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • V pondelok 10. decembra 2018 druhýkrát otvoríme dvere, aby sme privítali záujemcov o štúdium na našej škole. Opäť ponúkneme tri atraktívne študijné odbory (masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia a informačné systémy a služby). Príďte sa pozrieť - uvidíte učebné priestory, učiteľov, študentov a získate všetky potrebné informácie. Tešíme sa na vás od 8:00 do 15:00 hod..

  Čakáme na teba!

 • Milí rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2018 o 17:00 hod. v kmeňových triedach.

  Program:

  1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
  2. Voľba zástupcu rodičov do Rady školy pri SOŠMIŠ
  3. Rôzne

  Tešíme sa na Vás.

  Vedenie školy

 • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

  Mgr. Jana Mašlejová
  riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
  Kadnárova č. 7, 834 14 Bratislava
 • +421 2 4920 3512

Fotogaléria